Diversifiering vinner i längden!

Diversifiering vinner i längden!

Den amerikanska kapitalförvaltaren AllianceBernstein tar en närmare titt på riskparitet och visar bland annat att sannolikheten att en riskparitetsportfölj ska överprestera en ”60/40”-portfölj ökar med placeringshorisonten. Läs mer här