AQR förväntar sig relativt låg avkastning från konventionella risktillgångar framöver och föreslår riskparitet som ett möjligt sätt att nå högre

AQR förväntar sig lägre real avkastning från aktier och obligationer framöver än vad som realiserats historiskt (på grund av höga värderingar relativt sin egen historik) och föreslår riskparitet som ett alternativt sätt att nå högre avkastning än traditionella strategier med liknande volatilitet medger.

We are believers in a risk parity solution. A risk parity solution is still long markets. It is simply rebalancing markets to be influencing your portfolio at a relatively equal rate. We believe that traditional portfolios allow equities to have much too large of an influence on outcomes. So, by balancing things more, you can get a better risk-adjusted return and beat traditional portfolios over the long term for the same level of risk taken.

– Clifford Asness, AQR

Se videon här