Är alla riskparitetsstrategier lika? Intervju med Columbia Management

Columbia berättar bland annat om sin aktiva förvaltningsmodell där de försöker pricka det eller de tillgångsslag de bedömer har högst riskjusterad avkastningspotential i närtid och hur investerare kan diversifiera mellan olika riskparitetsstrategier.

Läs hela intervjun i Juni 2014-numret av CIO Magazine