Delstaten Indianas allmänna pensionsfond ökar i riskparitet

Delstaten Indianas allmänna pensionsfond ökar i riskparitet. Allokeringen finansieras genom att minska i noterade aktier och fastigheter.

Portföljen är på ungefär 242 miljarder kronor och målallokeringen till riskparitet blir initialt 12 %.

Läs om bakgrunden till beslutet här