Delstaten Texas allmänna lärarfond gör sin första allokering till riskparitet

Delstaten Texas allmänna lärarfond (TRS), som förvaltar drygt 130 miljarder US-dollar (cirka 900 miljarder kronor eller ungefär 4.5 AP-fonder) gör sin första allokering till riskparitet.

Den strategiska vikten blir 5 % av totalportföljen (45 miljarder kronor). TRS finansierar investeringen delvis med medel från hedgefondsportföljen. Nyheten om minskningen av hedgefondsportföljen kommer bara tre dagar efter att CalPERS annonserat att de helt slutar investera i tillgångsslaget.