Första AP-fonden gör sin första allokering till riskparitet

Under 2013 gjorde Första AP-fonden en betydande investering på nästan 10 miljarder kronor (cirka 4% av fondens totala kapital) i en faktorbaserad riskparitetsportfölj.

Motiveringen lyder ”För att bättre balansera riskerna, men också för att vidareutveckla fondens riskhantering”.

Läs mer i Första AP-fondens årsredovisning