Intresset för riskparitet i avgiftsbestämda pensionsplaner ökade 2013 trots starka aktiemarknader

15.2% av alla CIOs i ai CIOs senaste enkät använder eller överväger att använda en riskparitetslösning för att konstruera generationsfonder, ytterligare 19.7% använder eller kan tänka sig att använda en riskparitetsfond som ett valbart alternativ i sin pensionsplan.

Flera av deltagarna uppger att de tycker om stabiliteten och skalbarheten med riskparitetsportföljer, medan andra lyfter fram svårigheten i att kommunicera konceptet till slutinvesterare, bland annat eftersom det är nytt.

Läs mer om undersökningen här