Riskparitet i en stigande räntemiljö (återbesök hos ett omdebatterat ämne)

I en aktuell artikel visar 1741 hur en naivt konstruerad riskparitetsportfölj sannolikt skulle uppföra sig jämfört med andra alternativ i en kraftigt stigande räntemiljö.

Slutsatsen: Inte så tokigt. Och anledningen är att andra tillgångsslag i portföljen, med positiv känslighet för de fundamentala drivkrafterna bakom stigande nominella räntor (starkare ekonomi, högre inflation), tenderar att balansera den svaga utvecklingen hos nominella obligationer.

Läs mer här