San Diegos allmänna pensionsstiftelse (SDCERA) gör sin första allokering till riskparitet

Som ett steg i sin omarbetade strategiska tillgångsallokering allokerar SDCERA 20% av sina tillgångar på 9.8 miljarder dollar till riskparitet.

Pensionsstiftelsens konsult lyfter fram den ekonomiska intuitionen bakom riskparitet, diversifieringen mellan riskfaktorer och de låga implementeringskostnaderna som motiv till allokeringen.

Läs mer