Texas Teachers ökar i riskparitet

Delstaten Texas allmänna lärarfond gör som Wisconsin och Ontario – börjar förvalta riskparitet in-house på en större del av portföljen.

Efter två års utförliga allokeringsstudier väljer nu ”Texas Teachers” att börja förvalta sin egen skräddarsydda riskparitetsportfölj och samtidigt öka målallokeringen till cirka 6.8 miljarder US-dollar.

Allokeringen finansieras genom att minska andelen aktier, obligationer och riktningsberoende hedgefonder.

Texas TRS anger att portföljen kommer att vara passiv och enbart förlita sig på konventionell marknadsrisk (beta) för att generera avkastning.

Läs mer här: Texas Teachers bringing risk parity in-house – Pensions & Investments