Världens största kapitalförvaltare visar hur en typisk pensionsstiftelse kan nå högre med hjälp av riskparitet

Blackrock kallar i en färsk artikel riskparitet ”en brygga mellan hedgefondsvärlden och den traditionella indexvärlden” och kommer fram till att en allokering till en riskparitetsstrategi kan öka en typisk amerikansk pensionsstiftelses sharpekvot med upp till 40%. Läs mer